NVD                                                                                                                      logo nvd klein

De Nederlandse Vereniging van Diëtisten is dé beroepsvereniging van diëtisten.

DNO Diabetesdiёtist is een officieel erkend netwerk van de NVD en werkt nauw samen op het gebied van diabetes gerelateerde zaken.


Positionering
De NVD vertegenwoordigt de diëtist op landelijk niveau en zorgt ervoor dat voeding, en daarmee de diëtist, een plaats heeft in richtlijnen en zorgstandaarden, implementatieprogramma's en dat er bijvoorbeeld voedingsgerelateerde indicatoren komen. Om dit te bereiken heeft de NVD veel overleg: met Zorgverzekeraars Nederland en de individuele zorgverzekeraars, maar ook met koepelorganisaties van zorgprofessionals en landelijke organisaties zoals het Ministerie van VWS, politieke partijen, de NZa, Zorginstituut Nederland en het NIVEL.

Missie
De NVD is de beroepsvereniging voor en door diëtisten. De NVD vertegenwoordigt de diëtist op (inter)nationaal niveau, zet zich in voor de kwaliteit en toegankelijkheid van de diëtetiek en behartigt de belangen van de diëtist.
Visie
Om haar missie te bereiken onderhoudt de NVD contacten met relevante partijen en partners. De NVD volgt en draagt bij aan de (inter-)nationale ontwikkelingen en de positionering van de diëtist.
De NVD ontwikkelt instrumenten voor de praktijk en vraagt haar leden zorg te dragen voor de implementatie ervan in hun werk. De NVD zet zich in om randvoorwaarden te creëren, zodat de diëtist aantoonbaar effectieve resultaten kan bereiken. 

 

 

NDF                                                                                                                     logo ndf klein

De Nederlandse Diabetes Federatie is de koepel die mensen met diabetes, zorgverleners en onderzoekers verenigt. De federatie telt 10 lidorganisaties, waaronder DNO Diabetesdiёtist/NVD.

De NDF zet zich in voor een betere kwaliteit van zorg en leven voor mensen met (pre-)diabetes en treedt op als vertegenwoordiger van het diabetesveld richting overheid, politiek en media en tal van partijen in de zorgsector en daarbuiten.

De NDF heeft verschillende soorten leden; gewone leden, buitengewone leden en bedrijfsleden. Gewone leden zijn organisaties van zorgverleners, de patiëntenvereniging DVN en het Diabetes Fonds. De gewone leden bepalen en controleren niet alleen het beleid van de federatie maar zijn ook actief betrokken bij de dagelijkse gang van zaken, de uitvoering van projecten en het werk van de commissies. De NDF Zorgstandaard, het kroonjuweel van de federatie, is geautoriseerd door alle gewone leden en is daarmee de standaard van het veld. 

Meer informatie is te vinden op de website van de NDF, www.diabetesfederatie.nl

.