In de afgelopen maanden is een klein groepje mensen, dat zich zorgen maakte over het voortbestaan van de DNO, bezig geweest met een plan om de DNO toekomstbestendig te maken.

Hiervoor zijn een aantal mooie ideeën ontwikkeld, die nu in de praktijk vorm moeten gaan krijgen.

 

Een van de ideeën, die zijn ontwikkeld, is de DNO-kwaliteitskring; een manier om met andere deelnemers van de DNO te blijven werken aan kwaliteitsverbetering in de diabeteszorg en ervoor te zorgen dat deelnemers voldoen aan de eisen die de DNO diabetesdiëtist aan haar deelnemers stelt. Alleen op die manier kunnen we de belofte waarmaken dat we de organisatie zijn van diëtisten specifiek deskundig op het gebied van voeding en diabetes en gedrag.

 

Via deze link vind je meer informatie over de opzet van de DNO-kwaliteitskring.