NVD

DNO is geregistreerd als officieel netwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD), www.nvdietist.nl

 

DNO en NVD werken nauw samen op gebeid van alle aan diabetes gerelateerde zaken. De NVD is de beroepsvereniging voor diëtisten en zij behartigt de belangen van de diëtisten in de ruimste zin van het woord. Daarnaast is de NVD aangesloten bij grote allianties zoals het Platform Vitale Vaten, de LAN (Long Alliantie Nederland) en PON (Partnerschap Overgewicht Nederland).

 

Competentieprofiel

In oktober 2007 is het competentieprofiel de diabetesdiëtist als aanvulling op het beroepsprofiel Diëtist van de NVD ontwikkeld. In dit competentieprofiel voor de in diabetes gespecialiseerde diëtisten wordt aandacht besteed aan de specifieke kennis en kunde die de diëtist moet bezitten op het gebied van diabetes en de taken die de diëtist kan uitvoeren. 

 

logo nvd klein

 

NDF

DNO is, sinds de toetreding in 2002, lidorganisatie van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF). De NDF is een in 1995 opgerichte, overkoepelende vereniging van tien lidorganisaties, gericht op de zorg voor mensen met diabetes. Zij verenigt zorgverleners, wetenschappers en mensen met diabetes. Iedere lidorganisatie is actief op een terrein dat van belang is voor de bestrijding van diabetes en de bevordering van goede behandeling voor alle mensen met diabetes. Hun gezamenlijke inspanning betekent een bundeling van krachten die meer is dan de som der delen. DNO is samen met de NVD dé professionele gesprekspartner op het gebied van voeding binnen de diabeteszorg geworden. Wanneer gesproken of besloten wordt over de rol en positie van de diëtist en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de dieetadvisering bij diabetes wordt DNO/NVD geraadpleegd. Ook voor standpunten over voeding bij diabetes en algemene voedingsvragen bij diabetes is DNO/NVD de aangewezen partij. De NDF beweegt zich op de drie beleidsgebieden preventie, zorg en kennis, met aandacht voor de onderlinge samenhang. Meer informatie is te vinden op de website van de NDF, www.diabetesfederatie.nl

 

Het Nationaal Actieprogramma Diabetes (NAD) wordt uitgevoerd door het NDF. 

www.actieprogrammadiabetes.nl 

 

De werkzaamheden van DNO worden mede mogelijk gemaakt door:

 

logo abbott nutrition klein