De stichting DNO bestaat uit een DNO Bestuur, leden DNO, en redactie van DNO Nieuws.

 

Om in het bestand 'leden DNO' opgenomen te kunnen worden gelden de volgende criteria: 

 

  • Heeft interesse en/of deskundigheid op het gebied van diabetes mellitus. 
  • Is direct of indirect betrokken bij de behandeling van mensen met diabetes, of zal dit in de toekomst gaan doen.
  • Is bereid zich in de toekomst ad hoc of op structurele basis, op verzoek van het DNO bestuur, in te zetten op een door DNO georganiseerde activiteit of bij een activiteit waarbij aanwezigheid van DNO wenselijk is. 
  • Wil aanwezig zijn op de bijeenkomst die het bestuur om het jaar organiseert voor de leden DNO.

 

Voorbeelden van deze activiteiten zijn:

 

  • Hand- en spandiensten verrichten op door DNO georganiseerde symposia en andere bijeenkomsten.
  • Zitting nemen namens DNO in een werkgroep van bijvoorbeeld de NDF
  • Bemanning van de DNO stand op symposia. 
  • Schrijven van symposiumverslag t.b.v. DNO Nieuws.
  • Tegenlezen van nieuwe of herziene richtlijn

 

Om in aanmerking te komen voor deelname aan een DNO werkgroep geldt dat aantoonbare ervaring op het gebied van die specifieke werkgroep vereist is, evenals directe betrokkenheid bij de behandeling van de doelgroep. Bij aanmelding voor een werkgroep wordt gekeken of men een waardevolle aanvulling is voor de werkgroep.