Visie

DNO wordt door diëtisten, beroepsgroepen, de overheid en andere partijen, werkzaam binnen of betrokken bij diabeteszorg, herkend en erkend als dé organisatie voor diëtisten gespecialiseerd binnen de diabeteszorg. DNO geeft gevraagd en ongevraagd advies voor diëtisten en andere partijen gespecialiseerd binnen de diabeteszorg en wordt door hen geraadpleegd wanneer vragen aan de orde zijn op het gebied van voeding bij diabetes. DNO is betrokken bij de rol en positie van de diëtist binnen de diabeteszorg. 

 

Begeleiding door de diëtist in de vorm van dieetadvisering, (preventieve)behandeling, leefstijlbegeleiding en educatie op dit vlak is een vanzelfsprekend onderdeel binnen de behandeling van mensen met diabetes. De diëtist heeft binnen de diabeteszorg een duidelijk plaats en positie ingenomen en wordt gezien als de aangewezen persoon om kennis op het gebied van voeding bij diabetes mellitus bij andere hulpverleners te optimaliseren en te waarborgen.

 

Missie

DNO is een kenniscentrum op het gebied van voeding bij diabetes. DNO faciliteert diëtisten werkzaam binnen de diabeteszorg op inhoud en beleid en draagt bij aan het ontwikkelen van de specialisatie van de diëtist op het gebied van diabetes. Behandeling door de diëtist in de vorm van dieetadvisering en preventieve leefstijlinterventie is een integraal onderdeel van de behandeling van de mens met diabetes of risico op diabetes.


Het volledig beleidsplan 2017-2019 van DNO kunt u hier vinden: 

pdfBeleidsplan