logo dno info    

 

Stichting DNO 1997-2017, voor zorgverleners binnen de diabeteszorg  

 

Stichting DNO is in 1997 opgericht met als doel de kwaliteit van de diabeteszorg op voedingsgebied in de ruimste zin van het woord te optimaliseren. Stichting DNO, de organisatie van diёtisten specifiek deskundig op het gebied van voeding en diabetes, richt zich op alle zorgverleners binnen de diabeteszorg.

 

Onderstaande tijdlijn geeft een beeld van de activiteiten die in die 20 jaar zijn gerealiseerd:

 tijdlijn DNO voor website

 

Stichting DNO Diabetesdiёtist vanaf 2018, voor zorgverleners binnen de diabeteszorg

Vanaf 2018 gaat Stichting DNO door als Stichting DNO Diabetesdiëtist, en profileert zich als de organisatie van diёtisten specifiek deskundig op het gebied van voeding en diabetes en gedrag.

 

DNO Diabetesdiëtist is netwerk van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten (NVD)logo nvd kleinen lid van de Nederlandse Diabetes Federatie (NDF).  logo ndf klein

 

De visie en missie van DNO is concreter en specifieker gemaakt. Dit vanwege het grote aantal diёtisten dat mensen met diabetes behandelt en die niet allemaal specifiek deskundig (hoeven) zijn. Om de kwaliteit van de diabetesvoedingszorg te waarborgen en te ontwikkelen zal de DNO Diabetesdiёtist zich richten op het specifiek deskundig maken en houden van diёtisten die dit als hun specialiteit willen uitdragen. Deze groep diёtisten zal namens de DNO Diabetesdiёtist onder andere als vraagbaak, kenniscentrum, kwaliteitskring, als partner van scholingsaanbieders en –ontwikkelaars hun specifieke deskundigheid gaan uitdragen naar (generiek) diёtisten, overige diabeteshulpverleners als ook organisaties, bedrijven en de patiëntenvereniging binnen de diabeteszorg.

 

 

Wil je lid worden? 

Hier vind je meer informatie over het lidmaatschap.