In 2015 is het Nationaal Consensusdocument Kwaliteitscriteria Insulinepomptherapie opgesteld, dat concrete eisen stelt aan alle betrokkenen bij insulinepomptherapie. Daarbij is de vraag gesteld: heeft overheveling naar medisch specialistische zorg meerwaarde op de aspecten kwaliteit, doelmatigheid, toegankelijkheid en/of kosten van de zorg. De NDF en haar lidorganisaties zeggen hierover 'nee'. Overheveling gaat volgens de NDF ten koste van de kwaliteit van zorg. De NDF adviseert om juist vol in te zetten op kwaliteitsverbetering door implementatie van de gestelde kwaliteitscriteria.