De nieuwe NDF Voedingsrichtlijn is uit! De herziening van de richtlijn is uitgevoerd door een multidisciplinaire werkgroep onder voorzitterschap van prof. dr. Jaap Seidell. In vergelijking met de laatste versie van 2010 is gekozen voor een andere opzet. De nadruk ligt minder op de afzonderlijke nutriënten en veel meer op het totale voedingspatroon. 

 

In maart en april hebben door het hele land collegetours plaatsgevonden waarin uitgebreid werd stilgestaan bij de wetenschappelijke stand van zaken wat betreft de relatie voeding en diabetes en bij de wetenschappelijke onderbouwing van in de richtlijn opgenomen adviezen en aanbevelingen.

 

De nieuwe Voedingsrichtlijn is te vinden op deze website onder 'Richtlijnen'.