Uitgevoerde activiteiten in 2016:

 • werkgroep opzetten multidisciplinaire scholing in vervolg op consensusdocument insulinepomptherapie
 • afstemmen voorschrijfbevoegdheid /aanpassen insuline door diëtist samen met NVD (wet BIG)
 • koolhydraatlijst opstellen van Surinaamse, Marokkaanse en turske producten
 • standbemanning bij NDF, NVD en Langerhans
 • ledentevredenheidsonderzoek uitvoeren
 • aanwezigheid bij netwerkdag van NVD
 • betrokkenheid bij netwerkrichtlijn diabetes in de tweede lijn i.s.m. NIV
 • herzien Elsevier protocol dieetbehandelingsrichtlijn diabetes
 • herzien educatiemateriaal kinderen
 • diverse lezingen verzorgen
 • voorbereiden 20-jarig jubileum stichting DNO
 • betrokkenheid bij addendum Zorgmodule bewegen specifiek bij diabetes
 • betrokkenheid bij richtlijnen van Kennisinstituut Medisch Specialisten
 • scholingscommissie Pit Actief thema migranten en diabetes
 • meewerken aan NDF Annex Voedingsrichtlijn voor professionals en patienten 
 • contact met Voeding Leeft

 

Voor een uitgebreider verslag vind u hier het jaarverslag 2016.