Plannen/doelen voor de jaren 2013-2014 

We zijn heel erg blij dat we het afgelopen jaar al zoveel bereikt hebben, samen met de NVD en samen met onze actieve leden. Ik wil alle actief leden die hebben bijgedragen aan dit alles dan ook heel erg bedanken voor hun inzet!

 

Echter niet alle plannen waren (zoals verwacht) binnen één jaar te realiseren. Bepaalde activiteiten zijn opgestart, maar zullen pas volgend jaar eindproducten opleveren (bijv. onderzoeken). Daarnaast zijn activiteiten gepland voor eind dit jaar/begin volgend jaar, zoals de herziening van dieetbehandelingsrichtlijn diabetes en de ziektespecifieke voedingsaanvulling van de zorgstandaard diabetes. Daarnaast zijn we dit jaar met een aantal scholingsaanbieders pilots gestart van scholingen op het gebied van voeding bij diabetes voor diëtisten, POH’s en/of andere zorgverleners. Deze pilots zullen naar verwachting volgend jaar uitgerold worden. Bij al deze activiteiten hebben we de hulp nodig van onze actief leden! Verder zullen we moeten afwachten wat de nieuwe regering voor de zorg en de dietetiek in petto heeft, en daar (samen met de NVD en NDF) op reageren om de kwaliteit van zorg voor de mens met diabetes veilig te stellen.

 

(Deels) gerealiseerde activiteiten 2013: 

 

 • Aanbieden van Insulinxscholingen
 • Geven van workshop tijdens het Landelijk Diabetes Congres van Health Investment
 • Bijdragen aan ontwikkeling patiëntprofielen van de NDF
 • Digitale nieuwsbrief voor actief leden van DNO in nieuw format
 • Aanwezigheid met stand bij o.v. congres EADV en NVD
 • Dag voor de actief leden van DNO met diverse presentaties

 

Activiteiten in 2014:

 

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van de NDF Voedingsrichtlijn bij diabetes versie 2014
 • Opstarten van 5 interne werkgroepen die de eindproducten van het Nationaal Actieprogramma Diabetes gaan implementeren in de diëtistenpraktijk
 • Transitie van het tijdschrift DNO Nieuws naar een digitale versie
 • Opstarten van 2 LinkenIn groepen, 1 voor actief deelnemers DNO en 1 voor abonnees van DNO Nieuws
 • Bijdragen aan een post-HBO verdiepingscursus voor de diëtist gespecialiseerd in diabetes
 • Bijdragen aan actualisatie van de Toolbox Diabetes en Ramadan
 • Herziening van artikel 'Diabetes en zwangerschap' in Informatorium Voeding en Diëtetiek

 

Voor meer informatie kunt u hier het jaarverslag 2014 vinden.